Víte o někom ve vašem okolí, kdo naši pomoc může potřebovat?  
Konzultujte s námi v pracovní dny od 8:00 do 18:00 na 734 785 106 nebo info@cdz9.cz. 
Více najdete na stránce kontakty.

KOMU MŮŽEME POMOCT?

 • Základní podmínkou je bydliště na Praze 9 a 18, v Čakovicích, Třeboradicích nebo Miškovicích. Rozhodující pro přijetí do péče není bydliště trvalé, ale faktické.
 • Jsme tu pro dospělé osoby se závažným duševním nemocněním se stanovenou diagnózou ze skupin: F20-F29 (Schizofrenie a Poruchy s bludy). F30-F39 (Poruchy nálady) nebo F42 (Obsedantně-kompulzivní porucha).
 • Lidem s duální diagnózou (kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách).
 • Vítáme spolupráci s rodinnými přislušníky či osobami blízkými klientovi, který patří do naší péče.

LIDÉ S PRVNÍ ZKUŠENOSTÍ S PSYCHOTICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Jedná se většinou o mladé lidi, u kterých se rozvíjejí první příznaky schizofrenní poruchy. Cílem je rychlé zachycení do péče, aby se ideálně tito lidé nemuseli vůbec dostat na lůžko nemocnice, nebo případně pouze na co nejkratší dobu. Snahou je zabránit vytržení z komunity a minimalizovat stigmatizaci.

TYPICKÉ PROJEVY, KTERÉ POKLÁDÁME ZA ZÁVAŽNÉ

 • Chronické bludy a halucinace.
 • Nedostatečný náhled na nemoc a s tím související vyhýbání se léčbě.
 • Opakované výjezdy Záchranné služby nebo Policie ČR do domácnosti dotyčného člověka.
 • Opakované hospitalizace.
 • Agresivita nebo sebevražedné tendence.
 • Rychlé střídání psychických stavů.
 • Narušení kognitivních funkcí, jako neschopnost plánování a rozhodování.
 • Omezená schopnost péče o sebe a domácnost.
 • Osamělost, bezdomovectví, nezaměstnanost v produktivním věku.

jak pracujeme

 • Při prvním kontaktu zmapujeme potřeby a přání každého klienta.
 • Péče je „ušita co nejvíce na míru“ člověku, který ji využívá (obsahem i četností kontaktů).
 • Práce týmu citlivě vychází z přání a potřeb klienta.
 • Setkávat se můžeme přímo u nás v CDZ nebo u vás doma nebo jinde ve městě podle potřeby.
 • S klientem pracujeme jak individuálně, tak v týmu.
 • Podle potřeby a přání klienta spolupracujeme s dalšími profesionály, např. ambulantním psychiatrem, praktickým lékařem, pracovníky sociálních služeb apod.
 • Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob s klientem otevřeně, vstřícně a empaticky komunikujeme.
 • Snažíme se v těžkých situacích podporu aktivněji nabízet, nenechat se snadno odradit a hledat možné cesty ke komunikaci a motivaci pro spolupráci.
 • Citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat se do izolace.
 • Klienti nejsou nedobrovolně nuceni ke zdravotním nebo sociálním úkonům.