Centrum duševního zdraví pro prahu 9 a 18

 

Naši péči mohou využít lidé bez lékařského doporučení.

Služba je poskytována zdarma.

Podporujeme lidi se závažným duševním onemocněním na území Prahy 9 a Prahy 18. Podpora probíhá v budově polikliniky Prosek na Praze 9, či v místě bydliště klienta. Díky pohledu více odborníků vedeme klienta na cestu k dlouhodobému zotavení, stabilitě fungovat a obstát v běžném životě.

Naše Centrum je společným projektem Fokus Praha z.ú. a Psychiatrické nemocnice Bohnice. Naplňujeme standardy Center duševního zdraví, jak o nich mluví probíhající Reforma psychiatrické péče.

Vzájemné sdílení přináší nejlepší výsledky pro klienta, proto náš tým pracuje multidiscipliárně.
Najdete mezi námi psychiatra, psycholožky, psychiatrickou sestru, staniční sestru, zdravotní sestry, terénní sociální pracovníky, sociální pracovníky, pracovní konzultantku a peer konzultantku.

 

Jak to celé začalo

Dřívější koncept psychiatrické péče byl postaven primárně na hospitalizacích.

Díky reformě psychiatrické péče v naší republice vyvstala snaha se zabývat celostním přístupem k pacientovi, se snahou jej ošetřit a setkávat se s ním v přirozeném prostředí, mimo uzavřené prostory psychiatrické nemocnice.

Postupně vznikají Centra duševního zdraví (CDZ) po celé ČR. My jsme CDZ pro lidi žijící na Praze 9 a 18, není nutné mít trvalou adresu, nicméně klient se musí na Praze 9  či 18 zdržovat.

naše cíle

  • Naše služba je určena pro lidi se závažným duševním onemocněním.
  • Cílem je předcházet hospitalizacím. Pokud ale hospitalizace nastane, pomůžeme s přechodem do domácího prostředí.  
  • Jsme nápomocni v komunikaci s blízkými, se sousedy, s lékaři, či úřady.
  • Pomáháme se zvládáním projevů nemoci v běžném životě.
  • Klienty vedeme k péči o své duševní i tělesné zdraví a životní pohodu.
  • Pomáháme s řešením obtíží v oblasti péče o domácnost, hospodaření s penězi, práce a vzdělávání, hledání volnočasových aktivit a jiné.
  • Fungujeme jako podpora v krizových situacích spojených jak s nemocí, tak s náročnými životními událostmi.
  • Jsme tu i pro ty, kteří mají svoji první zkušenost s duševním onemocněním.
  • Poskytujeme podporu rodinám. Vítáme úzkou spolupráci s blízkými osobami.
  • Součástí našeho přístupu je i prevence, aby se případné propady pacienta zachytily dříve, než k nim dojde.

Šíříme osvětu o duševním zdraví

Usilujeme o změnu přístupu společnosti k duševně nemocným, jelikož je tato oblast stále tabuizována. Spolupracujeme na destigmatizačních kampaních ve spolupráci s Fokus Praha, z.ú.

Jedním z mnoha zástupců osvětové činnosti je videospot na téma duševního zdraví, který vznikl v roce 2019.
Fotbalové celebrity se tímto otevřeně zapojují do destigmatizační kampaně. Jedná se o skvělý výsledek spolupráce Fokus Praha z.ú. v zastoupení ředitele Centra duševního zdraví pro Prahu 9 a 18, Honzy Drobného společně s ČAFH. Níže uvedený spot vznikal tématicky ve stejnou dobu jako přípravy na fotbalový turnaj EASI CUP 2019 ... bez předsudků!!! Patronem turnaje byl Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů. Fotbalový turnaj je specifický tím, že týmy jsou složeny z neprofesionálních hráčů, klientů Centra duševního zdraví či pracovníků přímé péče s klienty s duševním onemocněním napříč celou Evropou.