Centrum duševního zdraví pro prahu 9 a 18

Změna pracovní doby od ledna 2022:

 

08:00 - 18:00 (pondělí až pátek), kdy budou fyzicky přítomní pracovníci CDZ.

 

 

Provoz CDZ pro Prahu 9 není nijak omezen!

 

 

Vaše CDZ 9

 

Naši péči mohou využít lidé bez lékařského doporučení.

Služba je poskytována zdarma.- Je hrazena ze zdravotního pojištění.

Podporujeme lidi se závažným duševním onemocněním na území Prahy 9 a Prahy 18, dále Čakovice, Třeboradice a Miškovice.  Podpora probíhá v budově polikliniky Prosek na Praze 9, či v místě bydliště klienta. Díky pohledu více odborníků doprovázíme klienta na cestě k dlouhodobému zotavení a stabilitě v životě.

Naše Centrum je společným projektem Fokus Praha z.ú. a Psychiatrické nemocnice Bohnice. Naplňujeme standardy Center duševního zdraví, jak o nich mluví probíhající Reforma psychiatrické péče.

Náš tým pracuje multidiscipliárně.
Najdete mezi námi psychiatra, psychology, psychiatrické sestry, zdravotní sestry, terénní sociální pracovníky, pracovní konzultantku a peer konzultantku. Jsme nápomocni v komunikaci s rodinou, s lékaři, s úřady, či s Vaším okolím.

 

Jak to celé začalo

Dřívější koncept psychiatrické péče byl postaven primárně na hospitalizacích.

Díky reformě psychiatrické péče v naší republice vyvstala snaha se zabývat celostním přístupem k pacientovi, se snahou jej ošetřit a setkávat se s ním v přirozeném prostředí, mimo uzavřené prostory psychiatrické nemocnice.

Postupně vznikají Centra duševního zdraví (CDZ) po celé ČR. My jsme CDZ pro lidi žijící na Praze 9 a 18, v Čakovicích, Třeboradicích a Miškovicích. Není nutné mít zde trvalou adresu, nicméně klient se musí na uvedeném území zdržovat.

naše cíle

  • Naše služba je určena pro lidi se závažným duševním onemocněním.
  • Předcházení hospitalizacím. Doprovázení v případě nutné hospitalizace a následně pomoc s návratem domů.
  • Jsme nápomocni v komunikaci s blízkými, se sousedy, s lékaři, či úřady.
  • Pomáháme se zvládáním projevů nemoci v běžném životě.
  • Klientům pomáháme najít jejich vlastní cestu k péči o své duševní i tělesné zdraví a životní pohodu.
  • Pomáháme s řešením obtíží v oblasti péče o domácnost, hospodaření s penězi, práce a vzdělávání, hledání volnočasových aktivit a jiné.
  • Fungujeme jako podpora v krizových situacích spojených jak s nemocí, tak s náročnými životními událostmi.
  • Jsme tu i pro ty, kteří mají svoji první zkušenost s duševním onemocněním.
  • Poskytujeme podporu rodinám. Vítáme úzkou spolupráci s blízkými osobami.
  • Součástí našeho přístupu je i prevence, aby se případné propady pacienta zachytily dříve, než k nim dojde.

Šíříme osvětu o duševním zdraví

Usilujeme o změnu přístupu společnosti k duševně nemocným, jelikož je tato oblast stále tabuizována. Spolupracujeme na destigmatizačních kampaních ve spolupráci s Fokus Praha, z.ú.

Jedním z mnoha zástupců osvětové činnosti je videospot na téma duševního zdraví, který vznikl v roce 2019.
Fotbalové celebrity se tímto otevřeně zapojují do destigmatizační kampaně. Jedná se o skvělý výsledek spolupráce Fokus Praha z.ú. v zastoupení ředitele Centra duševního zdraví pro Prahu 9 a 18, Honzy Drobného společně s ČAFH. Níže uvedený spot vznikal tématicky ve stejnou dobu jako přípravy na fotbalový turnaj EASI CUP 2019 ... bez předsudků!!! Patronem turnaje byl Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů. Fotbalový turnaj je specifický tím, že týmy jsou složeny z neprofesionálních hráčů, klientů Centra duševního zdraví či pracovníků přímé péče s klienty s duševním onemocněním napříč celou Evropou.

Centrum duševního zdraví Praha 9 je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.